Minecraft Skript | Gelişmiş Borsa V1.0 |

KanliAy

3
GT RANK
TC Onaylı
Merhaba Değerli Forum Üyeleri,

Yapımcı: Harun553 (HarunBulbull) skript izin alınarak paylaşılmıştır.


Skript'in mantığı basit Dolar, Altın, Bitcoin fiyatları düşünce satın alıp; pahalanınca geri satarak para kazanılıyor. Her 10 dakikada bir fiyatlar değişiyor. isterseniz süreyi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Hologram desteğiyle birlikte yaratıcı hologram yaratabilirsiniz. Eğer beğenilirse V2.0 da bomba yenilikler gelecek!


NOT: Skript'in izinsiz paylaşılması yasaktır!


Gerekli Pluginler: Skript, SkRayfall, SkQuery, Skellet, Essentials, Iconomy, Holographic Displays, Chestcommands


Komutlar:


Oyuncu Komutları:


* /borsa
* /borsagönder dolar/altın/bitcoin <oyuncu> <miktar>
* /bozdur dolar/altın/bitcoin
* /al dolar/altın/bitcoin


Yetkili Komutları:

* /borsadegis : Borsa fiyatlarını değiştirir.
* /borsaholo: bulundugunuz yere hologram ekler
* /borsaadmin ver/al dolar/altın/bitcoin <oyuncu> <miktar>Görseller:


1.png


2.png3.png4.png5.png6.png7.png


8.png

---= Skript =---


Kod:
variables:
  {yenilenme} = 10
  {dolar} = 1200
  {altin} = 1600
  {bitcoin} = 55000
  {sahipdolar.%player%} = 0
  {sahipaltin.%player%} = 0
  {sahipbitcoin.%player%} = 0

every 10 minutes:
  set {yenilenme} to 10
  set {dolar} to random integer between 300 and 2000
  set {bitcoin} to random integer between 50000 and 75000
  set {altin} to random integer between 500 and 5000
  broadcast "&6Borsa &8» &fBorsa Durumu Yenilendi:"
  broadcast "&aDolar &7: &f %{dolar}% TL"
  broadcast "&eAltın &7: &f%{altin}% TL"
  broadcast "&6Bitcoin &7: &f%{bitcoin}% TL"
  execute console command "hd setline borsadd 2 &aDolar &7: &f %{dolar}% TL"
  execute console command "hd setline borsadd 3 &eAltın &7: &f%{altin}% TL"
  execute console command "hd setline borsadd 4 &6Bitcoin &7: &f%{bitcoin}% TL"
 
every minutes:
  remove 1 from {yenilenme}
  execute console command "hd setline borsadd 6 &b• &7&oYenilenmeye : &3%{yenilenme}% &7&odakika"
 
command /borsadegis:
  permission: *.admin
  permission message: &cGerekli yetkiye sahip değilsiniz.
  trigger:
    set {dolar} to random integer between 300 and 2000
    set {bitcoin} to random integer between 50000 and 75000
    set {altin} to random integer between 500 and 5000
    broadcast "&6Borsa &8» &fBorsa Durumu Yenilendi:"
    broadcast "&aDolar &7: &f %{dolar}% TL"
    broadcast "&eAltın &7: &f%{altin}% TL"
    broadcast "&6Bitcoin &7: &f%{bitcoin}% TL"
    execute console command "hd setline borsadd 2 &aDolar &7: &f %{dolar}% TL"
    execute console command "hd setline borsadd 3 &eAltın &7: &f%{altin}% TL"
    execute console command "hd setline borsadd 4 &6Bitcoin &7: &f%{bitcoin}% TL"
 
command /borsaholo:
  permission: *.admin
  permission message: &cGerekli yetkiye sahip değilsiniz.
  trigger:
    execute player command "hd create borsadd &8&l&m-----&4&l Borsa Durumu &8&l&m-----"
    execute player command "hd addline borsadd &aDolar &7: &f %{dolar}% TL"
    execute player command "hd addline borsadd &eAltın &7: &f%{altin}% TL"
    execute player command "hd addline borsadd &6Bitcoin &7: &f%{bitcoin}% TL"
    execute player command "hd addline borsadd &8&l&m------------------------"
    execute player command "hd addline borsadd &b• &7&oYenilenmeye : &3%{yenilenme}% &7&odakika"
    execute player command "hd addline borsadd &4&lSkript by &cHarunBulbull"

command /borsa:
  trigger:
    open chest with 1 row named "&4Borsa" to the player
    format slot 0 of player with Iron Ingot named "&aDolar" with lore "|| &8• &7Tiklayarak &aDolar &7alabilir/bozdurabilirsin.|| &8• &7&o%{dolar}% TL" to close then run [make player execute command "borsadolarmenu"]
    format slot 1 of player with Gold Ingot named "&eAltın" with lore "|| &8• &7Tiklayarak &eAltın &7alabilir/bozdurabilirsin.|| &8• &7&o%{Altin}% TL" to close then run [make player execute command "borsaaltinmenu"]
    format slot 2 of player with Diamond named "&6Bitcoin" with lore "|| &8• &7Tiklayarak &6Bitcoin &7alabilir/bozdurabilirsin.|| &8• &7&o%{Bitcoin}% TL" to close then run [make player execute command "borsabcmenu"]
    format slot 4 of player with Book named "&f&lSahip Oldukların:" with lore "|| &8• &aDolar &7: &o%{sahipdolar.%player%}%|| &8• &eAltın &7: &o%{sahipaltin.%player%}%|| &8• &6Bitcoin &7: &o%{sahipbitcoin.%player%}%||" to close then run [make player execute command "borsa"]
    format slot 7 of player with Paper named "&4Borsa Durumu:" with lore "|| &8• &aDolar &7: &o%{Dolar}% TL|| &8• &eAltın &7: &o%{altin}% TL|| &8• &6Bitcoin &7: &o%{bitcoin}% TL||" to close then run [make player execute command "borsa"]
    format slot 8 of player with redstone block named "&4Menüyü kapat" to close
   
command /borsadolarmenu:
  trigger:
    send "&8&l&m--&8&l>&4&l Borsa > Dolar"
    send "&f&oMevcut Dolar'ın: &6%{sahipdolar.%player%}%"
    send "&f&oDolar Kuru: &6&o%{dolar}% TL"
    send json of "&cBozdur" run "/bozdur dolar" tooltip "&8• &aDolar : &7&o%{dolar}% TL" to player
    send json of "&aAl" run "/al dolar" tooltip "&8• &aDolar : &7&o%{dolar}% TL" to player
   
command /borsaaltinmenu:
  trigger:
    send "&8&l&m--&8&l>&4&l Borsa > Altın"
    send "&f&oMevcut Altın'ın: &6%{sahipaltin.%player%}%"
    send "&f&oAltın Kuru: &6&o%{altin}% TL"
    send json of "&cBozdur" run "/bozdur altin" tooltip "&8• &eAltın : &7&o%{altin}% TL" to player
    send json of "&aAl" run "/al altin" tooltip "&8• &eAltın : &7&o%{altin}% TL" to player
   
command /borsabcmenu:
  trigger:
    send "&8&l&m--&8&l>&4&l Borsa > Bitcoin"
    send "&f&oMevcut Bitcoin'in: &6%{sahipbitcoin.%player%}%"
    send "&f&oBitcoin Kuru: &6&o%{bitcoin}% TL"
    send json of "&cBozdur" run "/bozdur bitcoin" tooltip "&8• &6Bitcoin : &7&o%{Bitcoin}% TL" to player
    send json of "&aAl" run "/al bitcoin" tooltip "&8• &6Bitcoin : &7&o%{Bitcoin}% TL" to player
   
command /bozdur <text>:
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send "&eBorsa &8» &7Neyini bozdurmak istiyorsun?"
      stop
    else:
      if arg-1 isn't "dolar" or "altın" or "altin" or "bitcoin":
        send "&eBorsa &8» &7Maalesef, bunu bozduramazsın!"
        stop
      if arg-1 is "dolar" or "altın" or "altin" or "bitcoin":
        if arg-1 is "dolar":
          if {sahipdolar.%player%} is less than 1:
            send "&eBorsa &8» &7Yeterli &aDolar&7'ın yok!"
            stop
          else:
            execute console command "money give %player% %{dolar}%"
            remove 1 from {sahipdolar.%player%}
            send "&eBorsa &8» &71 adet dolarını &6%{dolar}% &7TL karşılığında bozdurdun!"
            stop
        if arg-1 is "altın" or "altin":
          if {sahipaltin.%player%} is less than 1:
            send "&eBorsa &8» &7Yeterli &eAltın&7'ın yok!"
            stop
          else:
            execute console command "money give %player% %{altin}%"
            remove 1 from {sahipaltin.%player%}
            send "&eBorsa &8» &71 adet altını &6%{altin}% &7TL karşılığında bozdurdun!"
            stop
        if arg-1 is "bitcoin":
          if {sahipaltin.%player%} is less than 1:
            send "&eBorsa &8» &7Yeterli &6Bitcoin&7'in yok!"
            stop
          else:
            execute console command "money give %player% %{bitcoin}%"
            remove 1 from {sahipbitcoin.%player%}
            send "&eBorsa &8» &71 adet bitcoini &6%{bitcoin}% &7TL karşılığında bozdurdun!"
            stop
           
command /al <text>:
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send "&eBorsa &8» &7Ne almak istiyorsun?"
      stop
    else:
      if arg-1 isn't "dolar" or "altın" or "altin" or "bitcoin":
        send "&eBorsa &8» &7Maalesef, bunu alamazsın!"
        stop
      if arg-1 is "dolar" or "altın" or "altin" or "bitcoin":
        if arg-1 is "dolar":
          if player's balance is less than {dolar}:
            send "&eBorsa &8» &7Maalesef, yeterli nakitin yok!"
          else:
            add 1 to {sahipdolar.%player%}
            execute console command "money take %player% %{dolar}%"
            send "&eBorsa &8» &6%{dolar}% &7TL karşılığında 1 adet &aDolar aldın!"
        if arg-1 is "altın" or "altin":
          if player's balance is less than {altin}:
            send "&eBorsa &8» &7Maalesef, yeterli nakitin yok!"
          else:
            add 1 to {sahipaltin.%player%}
            execute console command "money take %player% %{altin}%"
            send "&eBorsa &8» &6%{altin}% &7TL karşılığında 1 adet &eAltın aldın!"
        if arg-1 is "bitcoin":
          if player's balance is less than {bitcoin}:
            send "&eBorsa &8» &7Maalesef, yeterli nakitin yok!"
          else:
            add 1 to {sahipbitcoin.%player%}
            execute console command "money take %player% %{bitcoin}%"
            send "&eBorsa &8» &6%{bitcoin}% &7TL karşılığında 1 adet &aDolar aldın!"
           
command /borsaadmin <text> <text> <offlineplayer> <number>:
  permission: *.admin
  permission message: &cGerekli yetkiye sahip değilsiniz!
  trigger:
    if arg-1 is "ver":
      if arg-2 is "dolar":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            add arg-4 to {sahipdolar.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncuya, &6&o%arg-4% &fadet &a&oDolar verdiniz!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, size &6&o%arg-4% &fadet &a&oDolar verdi!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
      if arg-2 is "altin" or "altın":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            add arg-4 to {sahipaltin.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncuya, &6&o%arg-4% &fadet &e&oAltın verdiniz!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, size &6&o%arg-4% &fadet &e&oAltın verdi!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
      if arg-2 is "bitcoin":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            add arg-4 to {sahipdolar.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncuya, &6&o%arg-4% &fadet &6&oBitcoin verdiniz!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, size &6&o%arg-4% &fadet &6&oBitcoin verdi!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
    if arg-1 is "al":
      if arg-2 is "dolar":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            remove arg-4 from {sahipdolar.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncudan, &6&o%arg-4% &fadet &a&oDolar aldınız!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, sizden &6&o%arg-4% &fadet &a&oDolar aldı!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
            stop
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
          stop
      if arg-2 is "altin" or "altın":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            remove arg-4 from {sahipaltin.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncuydan, &6&o%arg-4% &fadet &e&oAltın aldınız!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, sizden &6&o%arg-4% &fadet &e&oAltın aldı!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
            stop
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
          stop
      if arg-2 is "bitcoin":
        if arg-3 is set:
          if arg-4 is set:
            remove arg-4 from {sahipdolar.%arg-3%}
            send "&eBorsa &8» &e&o%arg-3% &fisimli oyuncuydan, &6&o%arg-4% &fadet &6&oBitcoin aldınız!" to player
            send "&eBorsa &8» &e&oYetkili, sizden &6&o%arg-4% &fadet &6&oBitcoin aldı!" to arg-3
          else:
            send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
            stop
        else:
          send "&eBorsa &8» &fDoğru kodlama: /borsaadmin &aver&7/&cal &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
          stop
           
           
command /borsagönder <text> <player> <number>:
  trigger:
    if arg-1 is set:
      if arg-1 isn't "dolar" or "altin" or "altın" or "bitcoin":
        send "&eBorsa &8» Maalesef, bunu gönderemezsin!"
      if arg-1 is "dolar":
        if arg-2 is set:
          if arg-2 is player:
            send "&eBorsa &8» Kendine mi göndereceksin?"
            stop
          else:
            if arg-3 is set:
              if {sahipdolar.%player%} is greater than arg-3:
                remove arg-3 from {sahipdolar.%player%}
                add arg-3 to {sahipdolar.%arg-2%}
                send "&eBorsa &8» &e&o%arg-2% &fadlı oyuncuya &6&o%arg-3% adet &a&oDolar &fgönderdin!" to player
                send "&eBorsa &8» &e&o%player% &fadlı oyuncu size &6&o%arg-3% adet &a&oDolar gönderdi!" to arg-2
                stop
              else:
                send "&eBorsa &8» Yeterli Dolar'ın yok!"
                stop
            else:
              send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
              stop
        if arg-1 is "altın" or "altin":
          if arg-2 is set:
            if arg-3 is set:
              if {sahipaltin.%player%} is greater than arg-3:
                remove arg-3 from {sahipaltin.%player%}
                add arg-3 to {sahipaltin.%arg-2%}
                send "&eBorsa &8» &e&o%arg-2% &fadlı oyuncuya &6&o%arg-3% adet &e&oAltın &fgönderdin!" to player
                send "&eBorsa &8» &e&o%player% &fadlı oyuncu size &6&o%arg-3% adet &e&oAltın gönderdi!" to arg-2
                stop
              else:
                send "&eBorsa &8» Yeterli Altın'ın yok!"
                stop
            else:
              send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
              stop
          else:
            send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
            stop
        if arg-1 is "bitcoin":
          if arg-2 is set:
            if arg-3 is set:
              if {sahipbitcoin.%player%} is greater than arg-3:
                remove arg-3 from {sahipbitcoin.%player%}
                add arg-3 to {sahipbitcoin.%arg-2%}
                send "&eBorsa &8» &e&o%arg-2% &fadlı oyuncuya &6&o%arg-3% adet &6&oBitcoin &fgönderdin!" to player
                send "&eBorsa &8» &e&o%player% &fadlı oyuncu size &6&o%arg-3% adet &6&oBitcoinn gönderdi!" to arg-2
                stop
              else:
                send "&eBorsa &8» Yeterli Bitcoin'in yok!"
                stop
            else:
              send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
              stop
          else:
            send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
            stop
    else:
      send "&eBorsa &8» Doğru kodlama: /borsagönder &adolar&7/&ealtın&7/&6bitcoin &7oyuncu miktar"
      stop
 
Son düzenleme:
 • Beğen
Tepkiler: xPlayer

Masar

22
GT RANK
Forum Kurucusu
TC Onaylı
21 Şub 2019
726
258
215
Eskişehir
Fikir olarak baya iyi düşünülmüş, uygulanıp videosu çekilebilecek bir proje. :) Paylaşım için teşekkürler.
 
 • Beğen
Tepkiler: xPlayer