Minecraft Skript | Tabela Jackpot |

KanliAy

3
GT RANK
TC Onaylı
Merhaba değerli forum üyeleri,

Bugün Harun553 arkadaşımızın yapmış olduğu Tabela Jackpot skriptin v1.0 sürümünü tanıtacağım. Bildiğiniz gibi her yerde jackpot skriptleri var ancak tabelaya yansıtılanları ücretli. Ben de kendi çapımda bir tabelalı jackpot skripti yaptım. Umarım beğenirsiniz.
NOT: Skript'in düzgün çalışması için; Sunucunuzda Skript 2.2 ve Essentials pluginleri bulunmalıdır!


Komutlar:
Kod:
Oyuncu Komutları:
» /jp <miktar> : Jackpota katılmayı sağlar. (en az 10K)
» /jpbilgi : Oyun hakkında bilgi verir.
» /jpdurum : Oyuna katıldıktan sonra tabela başında durmadan bilgi almayı sağlar.

Admin Komutları:
» /jpbaslat : oyunu başlatır.
» /jpbaslat1 : oyunda olanların tekrar oyuna katılmasını sağlar.
» /jpbitir <1-10> : Belirtilen şansdaki kişinin oyunu kazanmasını sağlar.
» /jpbitir1 : oyunu komple bitirir.

Görseller:
2019-03-08_17.18.18.png

2019-03-08_17.53.03.png

2019-03-08_17.53.36.png
2019-03-08_17.53.41.png

2019-03-08_17.53.58.pngSkript Harun553 adlı arkadaşımızdan izin alınarak paylaşılmıştır. eline sağlık teşekkür ederiz.SKRIPT:

Kod:
#Bu skript HarunBulbull tarafından yapılmıştır!
#İzinsiz paylaşılması yasaktır!
#Sürüm: 1.0

variables:
  {jackpot.%player%} = false
  {zaman} = "2 kişi lazım!"
  {jackpottdurum} = false
  {jackpott} = 0
  {yatırım.%player%} = 0
  {sanniye1} = false
  {sanniye} = false

command /jptabela [<int>]:
  permission: jp.admin
  permission message: &8[&6JackPot&8] » &7Yetkiniz yok!
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send "&8[&6JackPot&8] » &7/jptabela <1/5>"
      stop
    if arg-1 is between 1 and 5:
      if targeted block is a sign:
        set {jptabela.tabela.%arg-1%} to location of targeted block
        send "&8[&6JackPot&8] » &6%arg-1% &7numaralı tabela ayarlandı!"
        set line 1 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&l&m------------"
        set line 2 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&aOyuncu Yok"
        set line 3 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&aMiktar Yok"
        set line 4 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&l&m------------"
        stop
      else:
        send "&8[&6JackPot&8] » &7Bir tabelaya bakmalısın!"
        stop
    if arg-1 is 6:
      if targeted block is a sign:
        set {jptabela.tabela.%arg-1%} to location of targeted block
        send "&8[&6JackPot&8] » &6Zaman &7tabelası ayarlandı!"
        set line 1 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&lÖdül:"
        set line 2 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&4&l%{jackpott}% TL"
        set line 3 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&lZaman:"
        set line 4 of block at {jptabela.tabela.%arg-1%} to "&4&l%{zaman}%"
        stop
      else:
        send "&8[&6JackPot&8] » &7Bir tabelaya bakmalısın!"
        stop
    else:
      send "&8[&6JackPot&8] » &7Sayı yalnızca 1-5 ve 1-5 aralığında ya da 6 olabilir!"
      stop
     
     
     
     

command /jp [<int>]:
  aliases: /jackpot
  trigger:
    if arg-1 isn't set:
      send "&8[&6JackPot&8] » &7/jp miktar"
      stop
    if {jackpot.%player%} is false:
      if arg-1 is greater than 9999:
        if player's balance is greater than arg-1:
          if line 2 of block at {jptabela.tabela.1} is "&aOyuncu Yok":
            add player to {jackkk::*}
            set {şans1.%player%} to 10
            set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
            set {jackpot.%player%} to true
            set {player1} to "%player's name%"
            execute console command "eco take %player% %arg-1%"
            add arg-1 to {jackpott}
            set {yatırım.%player%} to arg-1
            set {jackpottdurum} to true
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
            set line 1 of block at {jptabela.tabela.1} to "&l&m--[ &4&l 1. &0&l&m ]--"
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&l%player%"
            set line 3 of block at {jptabela.tabela.1} to "&4&l%arg-1% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&lŞans: %{şans.%player%}%"
            stop
            set {sanniye} to false
          if line 2 of block at {jptabela.tabela.2} is "&aOyuncu Yok":
            if arg-1 is greater than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
            if arg-1 is {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
            if arg-1 is less than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 5
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
            set {jackpot.%player%} to true
            add player to {jackkk::*}
            set {player2} to player
            execute console command "eco take %player% %arg-1%"
            add arg-1 to {jackpott}
            set {yatırım.%player%} to arg-1
            set {zaman} to 30
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Dakika"
            set line 1 of block at {jptabela.tabela.2} to "&l&m--[ &4&l 2. &0&l&m ]--"
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.2} to "&c&l%player%"
            set line 3 of block at {jptabela.tabela.2} to "&4&l%arg-1% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&c&lŞans: %{şans.%player%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&lŞans: %{şans.%{player1}%}%"
            stop
          if line 2 of block at {jptabela.tabela.3} is "&aOyuncu Yok":
            if arg-1 is greater than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 2 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
            if arg-1 is {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
            if arg-1 is less than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 5
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
            set {jackpot.%player%} to true
            set {player3} to player
            execute console command "eco take %player% %arg-1%"
            add player to {jackkk::*}
            add arg-1 to {jackpott}
            if {zaman} is greater than 15:
              set {zaman} to 15
            set {yatırım.%player%} to arg-1
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Dakika"
            set line 1 of block at {jptabela.tabela.3} to "&l&m--[ &4&l 3. &0&l&m ]--"
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.3} to "&c&l%player%"
            set line 3 of block at {jptabela.tabela.3} to "&4&l%arg-1% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.3} to "&c&lŞans: %{şans.%player%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&c&lŞans: %{şans.%{player2}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&lŞans: %{şans.%{player1}%}%"
            stop
          if line 2 of block at {jptabela.tabela.4} is "&aOyuncu Yok":
            if arg-1 is greater than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 3 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
              remove 2 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player3}%}
              set {şans.%{player3}%} to "%{şans1.%{player3}%}%/10"
            if arg-1 is {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player3}%}
              set {şans.%{player3}%} to "%{şans1.%{player3}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
            if arg-1 is less than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 5
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
            set {jackpot.%player%} to true
            set {player4} to player
            execute console command "eco take %player% %arg-1%"
            add player to {jackkk::*}
            add arg-1 to {jackpott}
            if {zaman} is greater than 10:
              set {zaman} to 10
            set {yatırım.%player%} to arg-1
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Dakika"
            set line 1 of block at {jptabela.tabela.4} to "&l&m--[ &4&l 4. &0&l&m ]--"
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.4} to "&c&l%player%"
            set line 3 of block at {jptabela.tabela.4} to "&4&l%arg-1% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.4} to "&c&lŞans: %{şans.%player%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.3} to "&c&lŞans: %{şans.%{player3}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&c&lŞans: %{şans.%{player2}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&lŞans: %{şans.%{player1}%}%"
            stop
          if line 2 of block at {jptabela.tabela.5} is "&aOyuncu Yok":
            if arg-1 is greater than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 4 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
              remove 3 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
              remove 2 from {şans1.%{player3}%}
              set {şans.%{player3}%} to "%{şans1.%{player3}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player4}%}
              set {şans.%{player4}%} to "%{şans1.%{player4}%}%/10"
            if arg-1 is {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 10
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player4}%}
              set {şans.%{player4}%} to "%{şans1.%{player4}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player3}%}
              set {şans.%{player3}%} to "%{şans1.%{player3}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player2}%}
              set {şans.%{player2}%} to "%{şans1.%{player2}%}%/10"
              remove 1 from {şans1.%{player1}%}
              set {şans.%{player1}%} to "%{şans1.%{player1}%}%/10"
            if arg-1 is less than {jackpott}:
              set {şans1.%player%} to 5
              set {şans.%player%} to "%{şans1.%player%}%/10"
            set {jackpot.%player%} to true
            set {player5} to player
            execute console command "eco take %player% %arg-1%"
            add player to {jackkk::*}
            add arg-1 to {jackpott}
            set {jackpottdurum} to false
            set {sanniye} to true
            set {zaman} to 10
            set {yatırım.%player%} to arg-1
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
            set line 1 of block at {jptabela.tabela.5} to "&l&m--[ &4&l 5. &0&l&m ]--"
            set line 2 of block at {jptabela.tabela.5} to "&c&l%player%"
            set line 3 of block at {jptabela.tabela.5} to "&4&l%arg-1% TL"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.5} to "&c&lŞans: %{şans.%player%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.4} to "&c&lŞans: %{şans.%{player4}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.3} to "&c&lŞans: %{şans.%{player3}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&c&lŞans: %{şans.%{player2}%}%"
            set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&c&lŞans: %{şans.%{player1}%}%"
            stop
          else:
            send "&8[&6JackPot&8] » &7Maalesef Jackpot dolu!"
        else:
          send "&8[&6JackPot&8] » &7Yeterli paran yok!"
      else:
        send "&8[&6JackPot&8] » &7Miktarınız en az &610K&7 olabilir."
    else:
      send "&8[&6JackPot&8] » &7Zaten Jackpottasın!"
     
command /jpbaslat:
  permission: jp.admin
  permission message: &8[&6JackPot&8] » &7Yetkiniz yok!
  trigger:
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.1} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.1} to "&aJackpot"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.1} to "&aÇekilyor..."
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.2} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.2} to "&aJackpot"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.2} to "&aÇekilyor..."
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.3} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.3} to "&aJackpot"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.3} to "&aÇekilyor..."
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.3} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.4} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.4} to "&aJackpot"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.4} to "&aÇekilyor..."
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.4} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.5} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.5} to "&aJackpot"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.5} to "&aÇekilyor..."
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.5} to "&l&m------------"
    set {sanniye1} to true
    set {zaman} to 90
    chance of 53%:
      execute console command "/jpbitir 10"
      stop
    chance of 10%:
      execute console command "/jpbitir 9"
      stop
    chance of 9%:
      execute console command "/jpbitir 8"
      stop
    chance of 7%:
      execute console command "/jpbitir 7"
      stop
    chance of 6%:
      execute console command "/jpbitir 6"
      stop
    chance of 5%:
      execute console command "/jpbitir 5"
      stop
    chance of 4%:
      execute console command "/jpbitir 4"
      stop
    chance of 3%:
      execute console command "/jpbitir 3"
      stop
    chance of 2%:
      execute console command "/jpbitir 2"
      stop
    chance of 1%:
      execute console command "/jpbitir 1"
      stop
   
command /jpbitir1:
  permission: jp.admin
  permission message: &8[&6JackPot&8] » &7Yetkiniz yok!
  trigger:
    wait 2 seconds
    broadcast ""
    broadcast "&8&l&m--------------------"
    broadcast ""
    broadcast "&6&l    JackPot"
    broadcast ""
    broadcast " &8» &7Kazanan: &6%{kazanan}%"
    broadcast ""
    broadcast " &8» &7Ödül: &6%{jackpott}% TL"
    broadcast " &8» &7Şans: &6%{şans.%{kazanan}%}%"
    broadcast ""
    broadcast "&8&l&m--------------------"
    broadcast ""
    execute console command "eco give %{kazanan}% %{jackpott}%"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.1} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.1} to "&aOyuncu Yok"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.1} to "&aMiktar Yok"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.1} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.2} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.2} to "&aOyuncu Yok"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.2} to "&aMiktar Yok"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.2} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.3} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.3} to "&aOyuncu Yok"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.3} to "&aMiktar Yok"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.3} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.4} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.4} to "&aOyuncu Yok"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.4} to "&aMiktar Yok"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.4} to "&l&m------------"
    set line 1 of block at {jptabela.tabela.5} to "&l&m------------"
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.5} to "&aOyuncu Yok"
    set line 3 of block at {jptabela.tabela.5} to "&aMiktar Yok"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.5} to "&l&m------------"
    set {zaman} to "2 kişi lazım!"
    set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}%"
    loop all players:
      set {jackpot.%loop-player%} to false
    set {jackpott} to 0
    set line 2 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{jackpott}% TL"
    set {kazanan} to "JPYOKSUAN"
    set {jackpottdurum1} to false
   
command /jpbitir [<int>]:
  permission: jp.admin
  permission message: &8[&6JackPot&8] » &7Yetkiniz yok!
  trigger:
    set {jackpottdurum1} to true
    wait 2 seconds
    if arg-1 is 1:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 1:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar1} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar1} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 2:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 2:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar2} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar2} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 3:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 3:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar3} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar3} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 4:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 4:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar4} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar4} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 5:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 5:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar5} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar5} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 6:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 6:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar6} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar6} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 7:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 7:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar7} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar7} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 8:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 8:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar8} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar8} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 9:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 9:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar9} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar9} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
    if arg-1 is 10:
      set {player} to a random element out of {jackkk::*}
      if {şans1.%{player}%} is 10:
        set {kazanan} to {player}
        execute console command "jpbitir1"
        stop
      else:
        set {jptekrar10} to true
        wait 4 seconds
        set {jptekrar10} to false
        if {kazanan} is "JPYOKSUAN":
          execute console command "jpbaslat"
          stop
         
every seconds:
  if {jptekrar1} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 1:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar1} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar2} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 2:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar2} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar3} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 3:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar3} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar4} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 4:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar4} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar5} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 5:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar5} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar6} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 6:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar6} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar7} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 7:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar7} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar8} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 8:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar8} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar9} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 9:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar9} to false
      set {jackpottdurum1} to false
  if {jptekrar10} is true:
    set {player} to a random element out of {jackkk::*}
    if {şans1.%{player}%} is 10:
      set {kazanan} to {player}
      execute console command "jpbitir1"
      set {jptekrar10} to false
      set {jackpottdurum1} to false
   
command /jpbaslat1:
  permission: jp.admin
  permission message: &8[&6JackPot&8] » &7Yetkiniz yok!
  trigger:
    loop all players:
      set {jackpot.%loop-player%} to false
     
every minutes:
  if {jackpottdurum} is true:
    if {zaman} is greater than 1:
      remove 1 from {zaman}
      set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Dakika"
    if {zaman} is 1:
      set {jackpottdurum} to false
      set {sanniye} to true
      set {zaman} to 59

every seconds:
  if {sanniye} is true:
    if {zaman} is greater than 0:
      remove 1 from {zaman}
      set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Saniye"
    if {zaman} is 0:
      set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&lJP Çekiliyor..."
      execute console command "jpbaslat"
      set {sanniye} to false
  if {sanniye1} is true:
    if {jackpottdurum1} is true:
      if {zaman} is greater than 0:
        remove 1 from {zaman}
        set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&l%{zaman}% Saniye"
      if {zaman} is 0:
        set line 4 of block at {jptabela.tabela.6} to "&4&lJP Çekiliyor..."
        if {jackpottdurum1} is true:
          set {player} to a random element out of {jackkk::*}
          set {kazanan} to {player}
          execute console command "jpbitir1"
          set {jackpottdurum1} to false
     
command /jpdurum:
  aliases: /jpdurumum, /jackpotdurum, /jackpotdurumum
  trigger:
    if {yatırım.%player%} is greater than 1:
      send ""
      send "&8&l&m--------------------"
      send ""
      send "&6&l    JackPot"
      send ""
      send " &8» &7Ödül: &6%{jackpott}% TL"
      send " &8» &7Şans: &6%{şans.%player%}%"
      send " &8» &7Yatırım: &6%{yatırım.%player%}% TL"
      send ""
      send " &8» &7Zaman: %line 4 of block at {jptabela.tabela.6}%"
      send ""
      send "&8&l&m--------------------"
      send ""
      stop
    else:
      send "&8[&6JackPot&8] » &7Jackpotta değilsin!"
      stop
     
command /jpbilgi:
  aliases: /jackpotbilgi
  trigger:
    send ""
    send "&8&l&m--------------------"
    send ""
    send "&8» &6JackPot &7bir tür şans oyunudur."
    send "&8» &65 kişi &7en az &610K &7olmak üzere para yatırır."
    send "&8» &7Ne kadar para yatırırsan şansın o kadar artar."
    send "&8» &7Kazanan yatırılan tüm parayı alır."
    send "&8» &7Şansın ne kadar yüksek olursa olsun, bazen top kimseye gelmez. Bu durumlarda sistem &c90 saniye&7'den geri sayar ve rasgele bir katılımcı kazanır."
    send "&8» &7Şansına güveniyorsan; &6/jp miktar"
    send "&8» &7Bol şans"
    send ""
    send "&8&l&m--------------------"
    send ""
 
Son düzenleme:
 • Beğen
Tepkiler: Masar